Ks. KRZYSZTOF NOGAJ

Proboszcz

PROBOSZCZ w Babicy od 25.08.2012 r. oraz KAPELAN Domu Pomocy Społecznej w Babicy.

Ks. Antoni Domino

Pomoc duszpasterska

Pochodzi z Babicy. Mieszka w D.K.S. w Rzeszowie - Słocina. Pomaga w pracy duszpasterskiej. 


Dawni kapłani

Ks. Kan. Józef Trzeciak - proboszcz w Babicy w latach 1983 - 2012. Zmarł 09.10.2014 r.
Niech odpoczywa w pokoju.