Ks. kan. mgr. lic. KRZYSZTOF NOGAJ

Proboszcz

PROBOSZCZ w Babicy od 25.08.2012 r. oraz KAPELAN Domu Pomocy Społecznej w Babicy.

Pochodzę z parafii Strzyżów p.w. Św. Józefa Sebastiana Pelczara. Święcenia kapłańskie otrzymałem 08.05.1997 r. z rąk ks. bpa Kazimierza Górnego w Katedrze Rzeszowskiej. Pracowałem jako wikariusz w następujących parafiach: Świlcza, Nienaszów, Rzeszów par. pw. Chrystusa Króla, Głogów Małopolski – Fara, Czudec. W 2004 r. uzyskałem licencjat kanoniczny z teologii ze specjalizacją w dziedzinie liturgiki w instytucie formacji pastoralno-liturgicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 25.08.2012 r. ks. bp Kazimierz Górny mianował mnie Proboszczem w parafii pw. Dobrego Pasterza w Babicy.

Ks. Antoni Domino

Pomoc duszpasterska

Pochodzi z Babicy. Mieszka w D.K.S. w Rzeszowie - Słocina. Pomaga w pracy duszpasterskiej. 


Dawni kapłani

Ks. Kan. Józef Trzeciak - proboszcz w Babicy w latach 1983 - 2012. Zmarł 09.10.2014 r.
Niech odpoczywa w pokoju.