W latach 60. XX w. z inicjatywy rodziny ks. prałata Jana Maca, rodaka z Babicy, utworzono tam Komitet Budowy Kościoła. Do tej pory wieś Babica wchodziła w skład parafii Czudec. W ciągu kilkudziesięciu godzin wzniesiono mury kaplicy. Niestety, ówczesne władze nakazały niezwłocznie rozebrać budynek, grożąc zastosowaniem represji i kar. Kaplicę rozebrano, ciężko zebrane pieniądze zwrócono ofiarodawcom, a materiały przekazano na rzecz budowanej we wsi szkoły.

W latach 70. rodzina Dominów ponownie podjęła inicjatywę budowy. Oficjalnie wybudowano przechowalnię owoców i zboża. W rzeczywistości, po niewielkich przeróbkach, budynek przeznaczono na cele sakralne. Obsługę duszpasterską podjął syn ofiarodawców ks. Antoni Domino. W czerwcu 1971 r. odprawiono pierwszą Mszę św. Władze państwowe po raz kolejny poleciły rozebrać kaplicę oraz nałożyły kary pieniężne. Mieszkańcy Babicy wykazali solidarność, pilnując kaplicy oraz płacąc nałożone kary pieniężne. Dnia 11.08.1973 r. bp Ignacy Tokarczuk dokonał poświęcenia kaplicy p.w. św. Antoniego. Wydarzeniem zasługującym również na uwagę była obecność w Babicy kard. Karola Wojtyły, który 03.12.1973 r. odprawił Mszę św. i modlił się za zmarłego ks. prałata Jana Maca. W 1983 r., z inicjatywy proboszcza ks. Józefa Trzeciaka, powołano do życia Komitet Budowy nowego kościoła. Wybudowano dwupoziomowy kościół zachowując pierwotną kaplicę pw. św. Antoniego. Górny kościół otrzymał wezwanie Dobrego Pasterza. Dnia 07.06.1987 r. bp Ignacy Tokarczuk poświęcił kościół, który konsekrował 01.09.1996 r. bp Kazimierz Górny. Wówczas Biskup Ordynariusz poświęcił także polichromię kościoła i dom parafialny. W 1992 r. wybudowano kaplicę cmentarną, której poświęcenia dokonał 22.06.1997 r. bp Edward Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1987 r., konsekrowany w 1996 r.

Szczegółowa historia parafii na stronie Babicy poniżej:
Historia parafii