XXXI Światowy Dzień Chorego - Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes -Patronki chorych

sobota 11.02.2023