BIEŻĄCE wydarzenia w Diecezji Rzeszowskiej 29. 01. 2023 r.

sobota, 28-01-2023


Czytaj więcej...

1. W niedzielę, 29 stycznia br. obchodzimy 70. Światowy Dzień Trędowatych. Pamiętajmy w naszych modlitwach o dramacie ludzi chorych na trąd. Wspierajmy też misjonarzy, którzy niosą pomoc ludziom dotkniętym trądem. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie internetowej https://follereau.org/.

2. Święto Ofiarowania Pańskiego jest z ustanowienia św. Jana Pawła II Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Główne uroczystości odbędą się w katedrze rzeszowskiej pod przewodnictwem bpa Jana Wątroby. Porządek jest następujący: godz. 15:00 – (dolny kościół) wystawienie Najświętszego Sakramentu, koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja. Godz. 16:00 – obrzęd poświęcenia gromnic i Eucharystia z odnowieniem ślubów zakonnych. Serdecznie zapraszamy do udziału czcigodnych ojców, księży, braci, siostry zakonne oraz wiernych. Kapłanów zapraszamy do koncelebry.

3. Wielkopostny Dzień Skupienia dla Organistów Diecezji Rzeszowskiej odbędzie się 25.02.2023 r. w budynku Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie, ul. Witolda 11A. Początek godz. 8.30 zakończenie o godz.13.00. Warsztaty praktyczne na temat: „Fughetta jako preludium do śpiewu ludu” poprowadzi mgr szt Kamil Frąś, organista Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Szczegółowe informacje zostaną przekazane do parafii. 

4. Do 24 lutego 2023 r. do godziny 15:59 można składać wnioski do programu dotacyjnego „Niepodległa” na 2023 r. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Tegoroczny program przewiduje dofinansowanie projektów upamiętniających ważne wydarzenia w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów. Więcej o programie dotacyjnym „Niepodległa” na stronie https://niepodlegla.gov.pl/dotacje.

5. Informuję, że do 17 marca 2023 r. został wydłużony termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Przypominam, że jest to program przeznaczony dla samorządów. Parafie posiadające obiekty zabytkowe mogą z niego skorzystać w porozumieniu z gminą lub powiatem.

KOMUNIKAT POLICJI:

W ostatnim czasie wzrosła ilość oszustw dokonywanych metodą „na wnuczka”. Sprawcy podając się za dzieci i wnuki wyłudzili od pokrzywdzonych znaczne sumy pieniędzy. Policja apeluje do wszystkich o zachowanie ostrożności wobec osób kontaktujących się telefonicznie w sprawie przekazania pieniędzy. Policjanci przypominają, aby nigdy nie przekazywać żadnych pieniędzy pośrednikom lub osobom nieznanym. W razie przyjęcia podejrzanego telefonu należy niezwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę policji osobiście lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 112.